<<  Tavan Boyası >>
 

 

 
 

TANIM : Akrilik kopolimer esaslı su bazlı tavan boyası, iyi bir örtme özelliğinesahiptir, ayrıca uygulanan yüzeye iyi yapışır.
UYGULAMA ALANI : Ytong, biriket, beton gibi sıvalı yüzeylerde tavan boyası olarak kullanılır.
UYGULAMA METOTLARI : Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulamadan önce kabarmış ve gevşek zeminler sıyrılmalıdır. Yağlı ve kirli yüzeyler su ile silinerek temizlenerek çatlaklar doyurulmalıdır. Rulo uygulamasında birinci ve ikinci kat uygulama için %20-%30 su ile inceltilerek kullanılır. Hazırlanan yüzeylere iki kat uygulayın ve her kat arasında 2-3 saat bekleyin.
KURUMA SÜRESİ : 25°C 2-3 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.
İNCELTME: Su ile %20-25 oranında
RENKLER: Katı madde yüzdesi %70± %5 Ağırlıkça
DEPOLAMA: Açılmamış ambalajında dondan ve direkt güneş ışığından korunmak suretiyle 2 yıl saklanabilir.

           
Yüzeyi temizleyiniz Su ile inceltiniz. Karıştırınız. Fırça veya rulo ile uygulayınız. Donmaktan koruyunuz. Teknik bültene bakınız.